marți, 19 mai 2009

Ghid de Rugaciune


Ziua Mondială de Rugăciune 2009Ghid de Rugăciune

Fraţi şi surori în Cristos,

Ziua Mondială de Rugăciune a unit anul trecut sute de milioane de creştini într-o zi a pocăinţei şi a rugăciunii în unitate. În data de 11 mai 2008, credincioşi din 214 naţiuni s-au unit din nou în rugăciune pe întregul glob. Ecourile rugăciunilor fierbinţi pentru transformare au răsunat de pe stadioane, parcuri, biserici şi centre ale comunităţilor de credincioşi, şi din case. Aceste rugăciuni au puterea să transforme lumea noastră şi să umple naţiunile cu slava lui Dumnezeu.

Pe 31 mai 2009, Dumnezeu cheamă din nou naţiunile de la nord până la sud şi de la est până la vestul lumii ca să ne îmbarcăm în această călătorie a rugăciunii împreună cu El. Dumnezeu se mişcă în puterea Sa nemaipomenită şi ne provoacă să luăm parte la la această călătorie. Este o călătorie care nu ne priveşte numai pe noi, ci o lume întreagă ce are nevoie disperată de slava Sa şi dragostea Sa plină de milă.
Este o chemare pentru a răspunde invitaţiei Sale din 2 Cronici 7:14 de a ne smeri, a ne ruga, a căuta Faţa Sa, şi a ne abate de la căile noastre rele.
Fie ca El să audă rugăciunile noastre, să ierte păcatul nostru şi să ne vindece ţara.

Cu smerenie vă invit să vă alăturaţi sutelor de milioane de creştini şi împreună să căutăm faţa lui Dumnezeu, încrezători că locuitorii din cele 220 de ţări de pe glob vor vedea credincioşi dornici să stea în spărtură pentru naţiuni.

Fie ca toţi să vedem slava Domnului.

Graham Power,
Preşedinte, Global Day of Prayer (Ziua Mondială de Rugăciune)


“…voi strânge toate neamurile şi toate limbile; ele vor veni şi vor vedea slava Mea. ”
- Isaia 66:18

Vă rugăm să accesaţi site-ul Global Day of Prayer la www.globaldayofprayer.com pentru a vă informa despre traducerile care pot fi disponibile în alte limbi, sau contactaţi Global Day of Prayer la info@globaldayofprayer.com

Toate referinţele biblice sunt preluate din Biblia în limba română, traducerea Dumitru Cornilescu
Ziua Mondială de Rugăciune – 31 mai 2009

“În ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc.” - Faptele apostolilor 2:1
O chemare la pocăinţă şi rugăciune: La începutul noului mileniu, credincioşi din Africa de Sud au înţeles chemarea lui Dumnezeu să Îl caute pe El în pocăinţă şi rugăciune şi ca să îi cheme pe oamenii din ţară să se unească în rugăciune pentru oraşele lor şi pentru întreaga naţiune.
Curând adunări asemănătoare – de rugăciune în aceeaşi zi a anului – s-au înmulţit în toată Africa, şi în anii care au urmat, în întreaga lume. Rezultatul a fost Ziua Mondială de Rugăciune ţinută prima dată în Duminica Cincizecimii în 2005.
Pe faţa întregului pământ: Multe milioane de creştini din aproape toate denominaţiile credinţei creştine, s-au adunat pentru a răspunde la aceeaşi chemare de pocăinţă şi rugăciune în anii care au urmat. Mişcarea continuă să se extindă şi să se aprofundeze, umplând stadioanele până la refuz, sau adunâd grupuri mici în case, revărsându-se în pieţele satelor şi oraşelor, crescând în intensitate timp de 24 de ore, şi unind multe biserici în rugăciune pentru preamărirea slavei lui Cristos şi binecuvântarea tuturor naţiunilor.
Întărirea mişcărilor de rugăciune în desfăşurare: Pe 31 mai 2009, credincioşii creştini se vor aduna din nou pentru a se ruga şi a se pocăi cu inimi sincere şi speranţe unite. Apoi este planificată o altă Zi Mondială de Rugăciune pentru 23 mai 2010.

ZECE care conduc spre UNA urmată de NOUĂZECI
Ziua Mondială de Rugăciune respectă cele trei părţi ale începutului Bisericii: zece zile de rugăciune neîntreruptă care au condus spre Cincizecime, o zi de rugăciune la care a fost martor întreg oraşul, urmate de zile de binecuvântare. Din aceste motive Ziua Mondială de Rugăciune are trei părţi.

Zece zile de rugăciune neîntreruptă: 21 – 30 mai 2009. Începînd cu Ziua Înălţării, 21 Mai, milioane de creştini se vor ruga zi şi noapte în tot cursul celor zece zile până la Cincizecime.

Ziua Mondială de Rugăciune: 31 mai 2009. În Duminica Cincizecimii, creştinii din aproape toate ţările se vor aduna la rugăciune. Mulţi se vor aduna în grupuri mici în case. Mulţi se vor aduna pe stadioane şi alte locuri publice.

Nouăzeci de zile ale binecuvântării: 1 iunie – 29 August 2009. La fel ca la prima Cincizecime, creştinii schimbaţi transformă comunităţile lor pe măsură ce se oferă pe ei înşişi lui Dumnezeu ca instrumente prin care rugăciunile lor pot primi răspuns.
Ziua Mondială de Rugăciune anticipează formarea sau continuarea alianţelor locale printre păstori, biserici, misiuni, şi lideri de afaceri pentru a aduce o binecuvântare practică care poate transforma comunităle lor.

O chemare să ne rugăm lucruri mari
Pentru slava lui Cristos şi binecuvântarea neamurilor

Răspunde chemării lui Dumnezeu
Ziua Mondială de Rugăciune reprezintă chemarea lui Dumnezeu de a ne întâlni cu El, împreună cu mulţi alţi credincioşi, aşa încât El să ne poată schimba şi să poată împlini tot ceea ce El doreşte pentru naţiunile lumii.
Dacă citeşti aceste rânduri, probabil că ai şi primit chemarea lui Dumnezeu. El a pus deja în inima ta o nădejde, o dorinţă arzătoare că El nu va lăsa lucruile aşa cum sunt, ci dimpotrivă ne va schimba în asemănarea lui Cristos. În ciuda înmulţirii fărădelegii, El va vindeca atât de multe familii, ţări şi popoare, încât pământul va fi acoperit cu strălucirea şi bucuria slavei Sale chiar în faţa întunericului.

Rugându-ne lucruri mari:
Ne adunăm să ne rugăm ca Dumnezeu să împlinească lucrurile mari pe care El le-a promis: binecuvântarea Sa care transformă să fie în fiecare popor, şi slava dădătoare de viaţă a lui Cristos să domnească în fiecare comunitate.

În ceea ce priveşte nevoile cele mai profunde:
Când ne deschidem larg inimile nutrind speranţa pentru ceea ce Dumnezeu inteţionează pentru noi, El ne va ajuta să ne rugăm cu claritate convingătoare pentru nevoile urgente, ale familiilor noastre, ale oraşelor şi naţiunilor noastre.

Căci pământul va fi plin de cunoştinţa slavei Domnului ca fundul mării de apele care-l acoperă.
- Habacuc 2:14

Pregăteşte-te să te întâlneşti cu Dumnezeu

Căutând pe Dumnezeu, 2 Cronici 7:14-16: În fiecare din cele zece zile vei găsi o modalitate să te rogi conform acestor versete cunoscute. Roagă-te cu toată sinceritatea, ca şi cum ai răspunde unei chemări venită direct de la Dumnezeu.

Pocăinţa este un dar. Să ne rugăm Domului să ne dea un timp de întoarcere de la întuneric astfel încât să putem umbla în lumină aşa cum nu am mai făcut-o niciodată până acum. Evadează din rutinele tale prin post sau prin a lua legătura cu alţii să se roage împreună cu tine.
Este timpul să fim gata să ne întâlnim cu Dumnezeu.

“Dacă poporul Meu, peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga şi va căuta faţa Mea, şi se va abate de la căile lui rele – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul şi-i voi tămădui ţara.”
- 2 Cronici 7:14

Zece zile de rugăciune neîntreruptă – 21 – 30 mai

Fiţi creativi în ceea ce priveşte cum să vă adunaţi. Mulţi formează lanţuri de rugăciune de 24 de ore pe zi. Alţii se întâlnesc pentru una sau două ore de rugăciune intensă în fiecare zi. Unii postesc. Caută călăuzirea Duhului Sfânt să îţi ofere moduri noi cum să îţi aduni familia şi prietenii la rugăciune.

Copiii se roagă! Să îi implicăm pe copii ca parteneri egali în rugăciunile noastre. O versiune specială a acestui ghid de rugăciune a fost pregătită pentru copii. Aceasta va ajuta multe familii să se roage împreună şi să găsească modalităţi creative pentru a-i ajuta pe copii să îşi ridice vocile în rugăciune împreună cu ceilalţi. Tinerii se roagă neîncetat. Tinerii Îl caută pe Dumnezeu cu o intensitate care rar s-a mai văzut în istorie. În multe ţări ei se vor aduna în întâlniri de rugăciune non-stop pe parcursul celor zece zile. Acest ghid se găseşte pe website-ul www.globaldayofprayer.com/children.


Tinerii au pregătit o ediţie specială a acestui ghid, conceput să catalizeze şi să concentreze rugăciunile tinerilor de orice vârstă. Găsiţi aceată versiune specială la www.globaldayofprayer.com/youth.

Rugaţi-vă în diferite limbi materne. Acest ghid a fost tradus în aproape 50 de limbi aşa încât multe milioane de creştini din întreaga lume se pot ruga împreună cu aceste rugăciuni. Vezi website-ul www.globaldayofprayer.com pentru a găsi traducerile disponibile. Rugaţi-vă global. Adunaţi-vă local.

Rugaţi-vă Rugăciunea Domească
Să ne concentrăm atenţia în rugăciunile noastre către: Rugăciunea Domnului nostru. Pentru a ne ajuta să ne rugăm cu inimile şi minţile unite în timpul acestor zece zile de rugăciune până la Cincizecime, vom urmări rugăciunea pe care ne-a învăţat-o Domnul nostru să ne rugăm.
Să ne unim în rugăciunile noastre: O rugăciune pentru lume. Pe întreg globul, pe 31 mai ne vom ridica glasurile şi ne vom ruga înre-un singur glas Rugăciunea pentru Întreaga Lume de la paginile 12-14. De ce să nu ne rugăm această rugăciune cu stăruinţă şi căutându-L pe Domnul zilnic în timpul acestor zile speciale?

ZIUA UNU
Joi 21 mai

TREZIRE
Tatăl nostru care eşti în ceruri…

• pentru ca Dumnezeu să trezească şi să unească poporul Său ca o singură familie înaintea Lui.
• pentru creştinii nestatornici să se pocăiască şi să se întoarcă la Dumnezeu ca Tată, învăţând să se supună şi să se încreadă în El.
• Pentru mişcări noi de rugăciune, care caută tronul de har cu persistenţă.

“Dacă poporul Meu... ” - 2 Cronici 7:14

Pregătindu-ne să ne întâlnim cu Dumnezeu ca popor al Său: Prezentaţi-vă înainte lui Dumnezeu ca slujitorii Săi iubiţi, răscumpăraţi prin moartea lui Cristos. Răspundeţi chemării Lui de a sluji împreună cu alţii. Rugaţi-vă ca mulţi alţii să se adune înaintea Lui ca familii, biserici şi ca un singur popor din toate naţiunile.


________________________________

ZIUA DOI
Vineri 22 mai

DESCOPERĂ
...Sfinţească-se Numele Tău...


• pentru ca adevărul caracterului lui Dumnezeu să fie preamărit şi onorat.
• pentru ca Dumnezeu să se distingă pe Sine Însuşi de fiecare dumnezeu fals şi să demaşte fiecare neadevăr rostit despre El.
• pentru ca să se proclame cuvântul lui Dumnezeu în fiecare popor şi loc de pe întreg pământul.
• pentru ca Scriptura să fie tradusă şi disponibilă în toate limbile.

“…peste care este chemat Numele Meu…” - 2 Cronici 7:14

Pregătindu-ne să trăim pentru slava Lui: Să mărturisim căile prin care am adus ruşine lui Dumnezeu. Să renunţăm la geloziile absurde şi la ambiţiile mărunte. Doriţi cu ardoare ca slava Sa să se arate cu putere în ţările noastre.

_______________________

ZIUA TREI
Sâmbătă 23 mai

DOMNEŞTE
...vie Împărăţia Ta...

• pentru ca mulţi să fie atraşi de puterea Evangheliei ca să îşi predea vieţile lor lui Isus Cristos, în scopul de a-L iubi şi a-L urma pe El ca Rege.
• pentru cei ce-L urmează pe Cristos să umble în plinătatea Duhului lui Dumnezeu, aşa încât ei să poată trăi asemenea lui Cristos.
• pentru ca domnia lui Cristos să influenţeze fiecare parte din oraşele şi societăţile noastre.

“…se va smeri…” - 2 Cronici 7:14

Pregătindu-ne să ne întâlnim cu Dumnezeu în zdrobire: Să cerem lui Dumnezeu să înmoaie inimile noastre împietrite. Recunoaşteţi propria voastră zdrobire. Adoraţi pe Isus cu o teamă sfântă şi admiraţie tot mai mult. Practicaţi umilinţa prin a căuta ca alţii să fie onoraţi.

___________________________ZIUA PATRU
Duminică 24 mai

TRANSFORMĂ
...facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ...

• pentru ca poporul lui Dumnezeu să aducă influenţa şi binecuvântarea lui Cristos în fiecare aspect al comerţului, artelor, educaţiei, şi guvernării pe căi ce aduc transformare durabilă.
• pentru ca înţelepciunea lui Dumnezeu să fie peste liderii de guverne, aducând schimbări care sporesc neprihănirea şi dreptatea.
• pentru ca neprihănirea, pacea, şi bucuria Împărăţiei lui Cristos să fie o ralitate prin puterea Duhului Sfânt.

“…se va ruga…” - 2 Cronici 7:14

Pregătindu-ne să ne rugăm renunţând la noi înşine: Varsaţi-vă inima înaintea lui Dumnezeu.
Mulţumiţi-I Lui pentru ceea ce El deja a făcut. Purtaţi poverile altora, lăsându-vă inima să fie mişcată, să strige pentru nevoile deosebit de mari ale comunităţii şi ţării voastre.

____________________

ZIUA CINCI
Luni 25 mai

POARTĂ DE GRIJĂ
...Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi...

• pentru nevoile esenţiale de hrană, apă şi ocrotirea sănătăţii pentru săraci, pentru bolnavi, pentru refugiaţi şi pentru copii.
• pentru ca cei din poporul lui Dumnezeu să devină cu ajutorul Duhului Său, agenţi ai vindecării şi schimbării, făcând să se manifeste belşugul, dreptatea şi pacea pe care Dumnezeu le doreşte.
• pentru ca poporul lui Dumnezeu să spargă tiparele sărăciei în comunităţile lor, împlinind promisiunea lui Dumnezeu de binecuvântare în mijlocul tuturor popoarelor.
• pentru creştini să acţioneze cu compasiune şi stăruinţă pentru a eradica boli si pentru a sluji bine în urmările epidemiilor.

“…şi va căuta Faţa Mea… ” - 2 Cronici 7:14

Pregătindu-ne să căutăm Faţa lui Dumnezeu: Puneţi-vă dorinţa inimilor voastre mai presus de propriile nevoi. Apropiaţi-vă de Dumnezeu ca să-L cunoaşteţi mai bine şi să fiţi cunoscuţi de El. Opriţi-vă, staţii liniştiţi înaintea Lui. Vorbiţi cu El cu încredere şi ascultaţi-L cu atenţie, ca şi cum aţi fi faţă în faţă cu Isus.

________________________
ZIUA ŞASE
Marţi 26 mai

IARTĂ
...şi ne iartă nouă greşelile noastre...

• pentru ca Duhul lui Dumnezeu să mişte inimile bărbaţilor şi femeilor astfel încât toţi să poată vedea cât de mâhnit este Dumnezeu şi cum vieţile lor sunt distruse de păcat.
• pentru ca Duhul lui Dumnezeu să îi împuternicească pe oameni să abandoneze tiparele păcatului şi să găsească har pentru a renunţa la supunerea faţă de puterile întunericului.
• pentru recunoaşterea şi pocăinţa de păcate care aduc război, sărăcie şi nedreptate,

“…şi se va abate de la căile lui rele…” - 2 Cronici 7:14

Pregătindu-ne să ne pocăim: Mai mult decât doar mărturisirea verbală a păcatelor, cereţi lui Dumnezeu să vă dea puterea de a vă întoarce de la orice insinuare a răului şi să abandonaţi orice cale rea. Lăsaţi-L pe Dumnezeu să vă ridice inima cu o speranţă nouă că El va aduce o schimbare trainică în comunitatea şi relaţiile voastre.

______________________
ZIUA ŞAPTE
Miercuri 27 mai

ÎMPACĂ
… precum şi noi iertăm greşiţilor noştri…

• pentru ca să se rupă ciclurile de resentimente, răzbunare, şi rasism astfel încât să fie restabilite relaţiile.
• pentru semne ale puterii de reconciliere a lui Cristos în mijlocul conflictului armat, revelând dorinţa lui Dumnezeu să termine toate războaiele.
• pentru restaurarea relaţiilor între bărbaţi şi femei, pentru a aduce împăcarea în căsătorii şi pentru reînnoirea relaţiilor dintre copii şi părinţi.
• pentru cei ce suferă pentru numele lui Cristos să îndure persecuţia în Duhul şi harul lui Cristos.


“…îi voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul…” - 2 Cronici 7:14

Pregătindu-ne să mărturisim: Deschideţi-vă vieţile lui Cristos. Recunoaşteţi-vă păcatul în faţa cerului deschis. Mărturisiţi faptele voastre rele celor pe care i-aţi rănit. Cereţi lui Dumnezeu să vă elibereze pe voi şi pe ceilalţi de povara vinei păcatului şi de robia faţă de puterea păcatului.

____________________________

ZIUA OPT
Joi 28 Mai

CONDUCE
...şi nu ne duce în ispită...

• pentru creştini să fie umpluţi cu atâta dragoste şi zel să placă lui Dumnezeu, încât ei să rămână nemişcaţi de atracţiile şi ademenirile materialismului şi perversităţii sexuale.
• pentru ca poporul lui Dumnezeu să continue să umble în lumina căilor şi înţelepciunii Sale pentru a împlini scopurile Lui pe întreg pământul.
• ca Cristos să călăuzească liderii în afaceri, educaţie şi guverne, astfel încât blestemul corupţiei să fie biruit în toate oraşele şi toate economiile.


“…şi-I voi tămădui ţara…” - 2 Cronici 7:14

Pregătindu-ne să fim transformaţi: Aşteptaţi-vă ca Dumnezeu să aducă mari transformări în comunitatea şi ţara voastră, unele venind lent iar altele pe neaşteptate. Reînnoiţi-vă nădejdea pentru ca pământul să fie restaurat, societăţile bolnave ridicate, şi relaţiile vindicate.

________________________


ZIUA NOUĂ
Vineri 29 mai

BIRUIEŞTE
...ci izbăveşte-ne de cel rău...

• pentru ca Dumnezeu să oprească puterile satanice, revelând adevărul Evangheliei, eliberând pe mulţi oameni ca să Îl urmeze pe Cristos.
• ca oamenii să fie eliberaţi de idolatrie, vrăjitorie, apăsare demonică şi depresie.
• pentru ca Cristos să rupă puterile întunericului care corup şi domină afacerile, guvernele şi oraşele.

“ …Ochii Mei vor fi deschişi de acum, şi urechile Mele vor fi cu luare aminte…” - 2 Cronici 7:15

Pregătindu-ne să întâlnim privirea lui Dumnezeu: Întoarceţi-vă inimile către Dumnezeu în aşteptare. Lăsaţi-vă inimile mişcate în veneraţie că El vă ascultă fiecare cuvânt al vostru şi are privirea Sa plină de dragoste care dă viaţă, asupra voastră.____________________________

ZIUA ZECE
Sâmbătă 30 mai

SLĂVEŞTE
...Căci a Ta este Împărăţia şi puterea, şi slava în veci. Amin.

• ca semnele împărăţiei lui Cristos să umple atât de mult pământul, încât mulţi vor fi mişcaţi să sărbătorească nădejdea venirii Lui.
• ca puterea lui Cristos să fie văzută în umilinţa şi slujirea plină de compasiune a poporului Său.
• ca Isus să fie onorat public, adorat în închinare şi laudă din belşug şi cu toată ardoarea, şi slăvit in intreaga lume.

“…Acum, aleg şi sfinţesc casa aceasta, pentru ca Numele Meu să locuiască în ea pe vecie, şi voi avea totdeauna ochii şi inima Mea acolo. ” - 2 Cronici 7:16

Pregătindu-ne să ne consacrăm pe noi înşine ca Domnul să locuiască în noi: Bine primiţi umplerea cu Duhul Sfânt pentru voi, familiile voastre şi prietenii voştri. Chemaţi pe Cristos să locuiască cu poporul Său, aşa încât inima Sa să inunde inimile noastre cu măreaţa Sa dragoste, pentru ca slava Sa să se arate pe tot pământul.


_______________________
ZIUA MONDIALĂ DE RUGĂCIUNE
Duminica Cincizecimii, 31 mai

• Rugaţi-vă cu biserica voastră în dimineaţa Cincizecimii.
• Dedicaţi părţi din servicul divin din dimineaţa Duminicii Cincizecimii rugăciunii în unitate.
• Ajutaţi ca toţi să înţeleagă că în această zi noi toţi ne rugăm împreună cu întreaga lume, când ne rugăm pentru lume.Câteva idei pentru a dovedi aceasta:

o Anunţaţi că milioane de fraţi şi surori din întreaga lume se adună pentru a se ruga pentru slava lui Cristos şi binecuvântarea tuturor naţiunilor.
o Citiţi cu voce tare “Rugăciunea pentru întreaga lume”, cu întreaga congregaţie.
o Împărtăşiţi cum s-au rugat fraţii şi surorile în timpul celor zece zile.

• Adunaţi-vă în case sau în locuri publice.
• În după-amiaza şi seara Cincizecimii, în toată lumea, creştinii din denominaţii diverse se adună în case, sau acolo unde se poate, se vor aduna pe stadioane,în săli publice, sau pieţe. Unele adunări vor fi mici. Altele vor fi mari, dar în fiecare adunare, va fi aceeaşi rugăciune a pocăinţei şi speranţei. La fel ca la prima Cincizecime, ne vom închina în mod deschis lui Dumnezeu în numele lui Cristos şi ne vom ruga pentru vindecarea şi binecuvântarea naţiunilor. Atât cât se poate vom căuta să ne adunăm în locuri în afara zidurilor bisericilor noastre.
• Contribuiţi la organizarea unei adunări în oraşul dumneavoastră. Sfătuiţi-vă cu pastorul vostru şi cu alţi lideri locali de încredere. Găsiţi idei practice pentru organizarea adunărilor la www.globaldayofprayer.com.
• Nu toate adunările vor fi mari. Mulţi se vor aduna în grupuri mici în case sau locuri publice în comunităţile lor.
Dacă nu sunt planificate adunări mari lângă voi, de ce să nu găzduieşti o adunare de rugăciune în casa ta?

Rugaţi-vă într-un singur glas:
Rugăciunea pentru Întreaga Lume

În paginile următoare veţi găsi “Rugăciunea pentru Întreaga Lume”. Această rugăciune se va citi la unison de către fiecare adunare care participă la Ziua Mondială de Rugăciune din data de 31mai. Ea a fost pregătită de membrii Consiliului Internaţional de Rugăciune/International Prayer Council, şi a fost tradusă în multe limbi, multe dintre ele se pot găsi la www.globaldayofprayer.com.

Rugăciune pentru Întreaga Lume

“…şi-au ridicat glasul toţi împreună către Dumnezeu…” - Fapte 4:24

Dumnezeule Atotputernic – Tată, Fiule şi Duhule Sfânt,
Împreună cu credincioşii din întreaga lume,
Ne-am adunat astăzi ca să slăvim Numele Tău.
Tu eşti Creatorul cerului şi pământului.
Nimeni nu se compară cu Tine, Tu eşti sfânt şi drept în toate căile Tale.
Ne supunem autorităţii Tale ca Rege al universului.

Ne rugăm într-un singur glas să Te întronăm în inimile noastre
şi să Te onorăm în faţa întregii lumi.

Doamne Dumnezeule, numai Tu meriţi lauda şi adorarea noastră.

Tatăl nostru din ceruri,
Îţi mulţumim pentru că iubeşti atât de mult lumea.
Ai dat pe singurul Tău Fiu, Isus Cristos,
să moară pe cruce pentru păcatele noastre,
pentru ca noi să putem fi împăcaţi cu Tine.
Suntem atât de mulţumitori pentru că putem să te numim Tată şi pentru că suntem numiţi copiii Tăi.
Nimic nu ne poate despărţi de dragostea Ta.

Îţi mulţumim Tată pentru că ne-ai înfiat în familia Ta
prin Domnul Isus Cristos, Mântuitorul nostru.

Doamne Isuse Cristoase,
Numai Tu eşti vrednic să iei sulul cărţii istoriei şi să-i rupi peceţile,
pentru că tu ai fost înjunghiat şi ne-ai răscumpărat pentru Tatăl nostru prin sângele Tău.
Mărturisim că Tu eşti Capul Bisericii
şi Domn al cerului şi pământului.
Fie ca oameni din orice neam şi de orice limbă să devină ucenicii Tăi,
astfel încât binecuvântarea Ta să aducă transformare în toate popoarele.
Fie ca Împărăţia Ta să se extindă în fiecare naţiune a lumii,
aşa încât guvernele să conducă cu nepărtinire şi dreptate.
Şi fie ca Numele Tău să fie înălţat de la răsăritul şi până la apusul soarelui.

Isuse Cristoase, Tu eşti Mântuitorul lumii şi Domn al tuturor.

Tată al îndurării şi harului,
Recunoaştem că am păcătuit
şi că lumea noastră este sub puterea păcatului.
Inimile noastre sunt întristate de nedreptate, ură, şi violenţă.
Ne este ruşine de asuprirea, rasismul şi vărsarea de sânge din ţara noastră.
Plângem pentru toate vieţile pierdute prin crime, războaie şi terorism.
Familiile noastre sunt destrămate şi bisericile noastre divizate prin răzvrătire şi mândrie.
Vieţile noastre sunt pângărite de egoism, lăcomie, idolatrie şi păcate sexuale.
Ţi-am întristat inima şi am dezonorat Numele Tău.
Ai milă de noi când ne pocăim din toată inima.

Doamne Dumnezeul milei şi îndurării, iartă păcatele noastre.
Revarsă harul Tău şi vindecă ţara noastră.

Duh al Dumnezeului Celui Viu,
Fără Tine nu putem face nimic.
Transformă Biserica Ta după chipul lui Isus Cristos.
Prin puterea Ta adu vindecare celor bolnavi,
eliberarea celor apăsaţi şi mângâiere celor care plâng.
Revarsă dragostea Ta în inimile noastre şi umple-ne de compasiune
ca să răspundem chemării celor fără adăpost şi flămânzi
şi să îi purtăm pe orfani, pe văduve şi pe bătrâni în grija Ta.
Dă-ne înţelepciune şi descoperire duhovnicească pentru
a rezolva problemele complexe din zilele noastre.
Ajută-ne să folosim resursele pământului pentru binele tuturor.

Duhule Sfânt, avem nevoie de mângâierea
şi călăuzirea Ta. Schimbă inimile noastre.

Doamne Isuse Cristoase,
Pentru că Tu ai murit, şi ai înviat,
şi Dumnezeu Tatăl Ţi-a dat un Nume mai presus de orice nume,
Tu vei birui toate puterile celui rău.
Dărâmă întăriturile şi ideologiile care se împotrivesc cunoaşterii lui Dumnezeu.
Înlătură vălul de întuneric care acoperă popoarele.
Opreşte răul care promovează violenţa şi moartea.
Adu eliberare de apăsare demonică.
Rupe lanţurile sclaviei, tiraniei şi bolilor.
Umple-ne cu curaj ca să vestim Cuvântul Tău fără teamă,
şi să mijlocim cu credincioşie pentru cei pierduţi.

Atotputernicule Dumnezeu, eliberează-ne de cel rău.

Împărate al Slavei,
Vino şi încheie lucrarea Ta în oraşele, pooparele şi naţiunile noastre.
Ne ridicăm glasurile la unison cu credincioşi din Africa şi Asia,
din Orientul Mijlociu, şi Europa, din America de Nord şi America de Sud,
şi din Australia şi Insulele Pacificului – şi împreună strigăm:

Porţi, ridicaţi-vă capetele,
Ridicaţi-vă, porţi veşnice
ca să intre Împăratul Slavei!

Pe măsură ce lucrările Tale se măresc pe faţa întregului pământ,
şi binecuvîntările Tale se revarsă din belşug peste toate naţiunile,
oamenii Te vor căuta şi vor întreba: “Cine este acest Împărat al Slavei? ”
Cu toţii vom răspunde:

El este Domnul Cel Atotputernic!
Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului!

Vino şi umple pământul cu Slava Ta aşa cum apele acoperă mările.
Şi Duhul şi Mireasa spun:

Amin! Vino Doamne Isuse!
Nouăzeci de zile de binecuvântare
1 Iunie – 29 august
Devenind Binecuvântarea lui Cristos

Ziua Mondială de Rugăciune poate deveni un moment catalizator.
Cei ce se roagă împreună pot deveni cei ce slujesc împreună,
aducând binecuvântarea practică şi transformatoare în comunităţile
lor. Pentru a te ajuta să visezi şi să îţi faci planuri despre cum poţi
deveni parte a răspunsului la propriile rugăciuni, vizitează
“90 Days of Blessing” la www.globaldayofprayer.com.

Continuă să te rogi!

Pentru a te ajuta să crească rugăciunea ta în timpul celor nouăzeci de zile de rugăciune, foloseşte resursele excelente disponibile la www.globaldayofprayer.com :
• The 90-Day Prayer Guide. Un ghid zilnic de rugăciune pentru binecuvântarea care transformă.
• Cauta Fata Sa. Învaţă să petreci o oră zilnic în rugăciune, dedicându-te lui Dumnezeu.
• 24/7 Straja de Rugaciune. Sunt multe modele de lanţuri de rugăciune 24/7.

Ziua Mondială de Rugăciune planificată până în 2010

Urmăriţi site-ul www.globaldayofprayer.com pentru anunţurile despre evenimentele legate de Ziua Mondială de Rugăciune. Următorul eveniment ZMR este planificat pentru Duminica Cincizecimii din 23 mai 2010.

“dacă poporul Meu, peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga şi va căuta faţa Mea, şi se va abate de la căile lui rele – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul şi-i voi tămădui ţara. ”
- 2 Cronici 7:14

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu